Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Porada agrotechniczna: 22 395 66 66

Programy ochrony 2018
odpowiedzialność społeczna

Nasze zobowiązania wobec środowiska, w którym żyjemy

Jako koncern przemysłowy posiadający zakłady produkcyjne na całym świecie jesteśmy świadomi skutków środowiskowych naszej działalności i dążymy do ich minimalizacji na każdym etapie cyklu życia naszych produktów, od opracowania procesu produkcji w trakcie prac badawczo-rozwojowych do stałego ulepszania procesów wytwórczych, procesów dystrybucji oraz samych produktów. Wierzymy w wyprzedzające podejście do ochrony środowiska na drodze do trwałego rozwoju przemysłu, przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.

Nasze zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy

Zagadnienia BHP i zdrowie naszych pracowników stanowią nasz podstawowy priorytet, będący podstawą naszego zaangażowania na rzecz pracowników. Choć odgrywa on dużą rolę we wszystkich obiektach, cel ten jest szczególnie ważny w zakładach produkcyjnych i miejscach, gdzie możliwość wypadków, ekspozycji na działanie materiałów niebezpiecznych oraz niewłaściwego użycia sprzętu są wyższe od średniej. Znaczenie, które temu problemowi przypisujemy, przejawia się jego wysoką pozycją w hierarchii naszych celów i wysoką liczbą wskaźników stosowanych do analizy stanu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w firmie.

Nasze zobowiązania wobec pracowników

Nasi pracownicy stanowią nasz najcenniejszy majątek. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia im środowiska pracy, które jest nie tylko zdrowe i bezpieczne, ale również premiuje ich wysiłek godziwym wynagrodzeniem i uznaniem oraz dostarcza wielu możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Dzięki silnemu przekonaniu o wartości różnorodności, staramy się zbudować zespół, w którym pracownicy reprezentują szeroki zakres środowisk i poglądów.

Odpowiedzialność społeczna

Od czasu powstania firmy prawie 70 lat temu, ADAMA stara się wykazywać modelową postawą obywatelską jako obywatel korporacyjny, w najszerszym znaczeniu tego sformułowania.

Firma ADAMA czuje się zobowiązana do wspierania i poprawiania bytu społeczności, w których funkcjonuje. Grupa wspiera organizacje społeczne i prowadzi programy promujące edukację. Działania ADAMA na rzecz społeczności lokalnej są realizowane z udziałem pracowników, promują dążenie do doskonałości w przemyśle i edukacji oraz wrażliwość i zaangażowanie w życie społeczności lokalnych, w których działamy.

Nasza praca na rzecz społeczności lokalnych odzwierciedla nasze przekonanie, że przywództwo społeczne jest nieodłączną częścią przywództwa biznesowego. ADAMA wspiera lokalne działania na rzecz społeczności lokalnych, w których działamy.

Kontakt

Sienna 39,
00-121 Warszawa
22 395 66 60
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasze produkty

 

  •  
  •  
  •