WYCIECZKI ADAMA Polska – 2023

Formularz danych osobowych do celów podatkowych

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

DANE OSOBOWE (posłużą do rozliczeń z urzędem skarbowym)

Oświadczenia i zgody

Informujemy o prawie wycofania poniższych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@adama.com lub listownie na adres siedziby Organizatora.

Pola wyboru

Administratorem Państwa danych osobowych jest ADAMA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121) przy ul. Siennej 39, KRS 0000206801. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków podatkowych.  Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.